top of page

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 1. DÍL

21.1.2021

Happy Couple

Dne 1.1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Níže uvádíme první část novinek, které zavádí daňový balíček.

1. Zrušení superhrubé mzdy

S účinností od 1.1.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což má vliv na výpočet daně z příjmů fyzických osob. Daň ve výši 15% pro hrubé mzdy nižší než 141 764,- Kč se bude nově počítat přímo ze mzdy tj. z částky o 34% nižší. U zaměstnanců jejichž mzda je vyšší než 141 764,- Kč dochází ke zvýšení sazby daně z příjmů na 23% (z původních 22%) a to z částky převyšující limit 141 764,- Kč/měsíc2. Zvýšení slevy na poplatníka

S účinností od 1.1.2021 dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka a to z původních 24 840,- Kč/rok na 27 840,- Kč/rok pro rok 2021 a pro rok 2020 na 30 840,- Kč.


Dosud si zaměstnanci od daně odečítali měsíční částku 2 070,- Kč nově to bude 2 320,- Kč, tedy dojde ke zvýšení čisté mzdy o 250,- Kč měsíčně.3. Stravenkový paušál

Nově mají zaměstnavatelé možnost poskytnout svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžní formě při zachování osvobození tohoto příspěvku od daně z příjmů i odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Příspěvek na stravování je osvobozen do výše 70% tuzemského stravného pro pracovní cesty (trvající 5 až 12 hodin) podle vyhlášky.


Pro rok 2021 tedy mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál v maximální denní výši 75,6 Kč/den či nižší, při zachování osvobození.

Stávající způsob poskytování papírových či elektronických stravenek, nebo zajištění závodního stravování zůstává zachován.


4. Snížení limitu pro uplatnění odpočtu úroků

Dále dochází ke snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotečního úvěru jako odčitatelné položky ze základu daně. Limit se snižuje z původní částky 300 000,- Kč na 150 000,- Kč a to u těch hypotečních úvěrů, které byly pořízeny na obstarání bytové potřeby po 1.1.2021.


5. Zrušení zastropování pro vyplacení daňového bonusu

V rámci daňového balíčku dále dochází ke zrušení zastropování částky pro výplatu daňového bonusu na děti z původní maximální výše 60 300,- Kč. Nově bude možné vyplatit daňový bonus i převyšující tuto částku.O dalších daňových novinkách Vás budeme brzy informovat.

DAŇOVÉ NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 - 2. DÍL

28.1.2021

Happy Couple

V rámci aktuálního daňového balíčku ze dne 22. prosince 2020, který nabyl účinnosti dne 1.1.2021 dochází k dalším změnám v daních z příjmů. Níže uvádíme druhou část daňových novinek, týkající se především dlouhodobého majetku.

1. Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetkuV rámci novely zákona č. 5861/992 Sb. o daních z příjmů dochází ke změně v oblasti zařazení majetku do kategorie dlouhodobého majetku pro účely daňového odepisování. Hranice pro zařazení majetku do dlouhodobého majetku pro účely daňových odpisů se zvyšuje ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Tato hranice platí i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Změna se týká zařazení majetku pro daňové odepisování, pro účetní zařazení majetku zůstává nadále hranice 40.000,- Kč. Úprava platí již na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

Dochází také ke zrušení kategorie nehmotného majetku v rámci daňového odepisování. Výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku bude nyní možné uplatnit stejně jako v účetnictví.  Změna se týká majetku pořízeného od 1. 1. 2020.2. Rychlejší odepisováníV rámci novely byly současně zavedeny mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Mimořádné odpisy může uplatnit ten poplatník, který si pořídil hmotný majetek jako jeho první vlastník v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.Mimořádné odpisy jsou stanoveny takto:

majetek v 1. odpisové skupině – odepsání bez přerušení za 12 měsíců (standardně 3 roky)

majetek ve 2. odpisové skupině – odepsání bez přerušení za 24 měsíců (standardně 5 let)

prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny


3. Vykazování nákladů spojených s dobíjením elektromobilůZavedení mimořádných odpisů se týká i finančního leasingu, v daném období tedy bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze na 1 nebo 2 roky.V případě, že bude pro služební cestu použit elektromobil zahrnutý v obchodním majetku, výdaje na tuto cestu bude možné prokázat s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za rok 2020. Pro rok 2020 je cena stanovena na 4,80 Kč za 1 kWh.​

bottom of page